Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

szkolauczuc
1231 cf69 500
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet
szkolauczuc
1272 a415 500
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet
szkolauczuc
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela
szkolauczuc
1652 dbe5
Reposted fromreylin reylin
szkolauczuc
1669 37bc
Reposted fromeryawen eryawen
szkolauczuc
1675 0788
Reposted fromeryawen eryawen
szkolauczuc
1727 4d81
sweet dreams
Reposted fromcats cats
szkolauczuc
1736 dbaf
Reposted fromkatasroka katasroka
szkolauczuc
"Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność."
— ~ Ryszard Kapuściński
Reposted fromjustyha justyha
szkolauczuc
Otóż w większości przypadków przeciwieństwa się nie przyciągają. Może niektórym to się udaje, jednak, jeśli chodzi o związki na dłuższą metę, to szukamy u drugiej osoby podobieństw.
Reposted fromunknownx-xx unknownx-xx
szkolauczuc
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
szkolauczuc
1769 1b99
Reposted fromleylee leylee
szkolauczuc
Serce niczym maszyna, zatrzymac się może tylko ze starości lub dzięki interwencji człowieka.
Reposted fromunforgiving unforgiving
szkolauczuc
Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy osoby którą się kocha
Reposted fromunforgiving unforgiving
szkolauczuc

Mam alergię. Na nieczułe poranki. Na braki. Na puste pawilony. Smród, kłamstwa.

— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat
szkolauczuc
`i to uczucie, kiedy On przytula Cię jakbyś była jedyną, wyjątkową rzeczą,której nigdy nie puści
Reposted fromunforgiving unforgiving
szkolauczuc
to głupie uczucie, gdy wychodzisz ze znajomymi na kawę, a wracasz do domu najebana jak messerschmitt
Reposted fromunforgiving unforgiving
szkolauczuc

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”
Reposted fromalexandra93 alexandra93
szkolauczuc
1886 e4a3
Reposted fromunforgiving unforgiving
szkolauczuc

Odezwij się czasem ciekawy jestem gdzie i z kim teraz umierasz...

— Borszewicz
Reposted fromoutcat outcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl